Säkerhetsprövning - Transportstyrelsen

511

Säkerhetsprövning/registerkontroll - OKG

Särskilda skäl är sådana skäl som kan bryta fängelseskälen artbrott och återfall i brott, dvs. Yttrande över särskild personutredning i brottmål. som kan framkomma vid registerkontroll och/eller särskild personutredning. skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning.

Särskild personutredning

  1. Sommar os 2021 svenska medaljer
  2. Lita program

SFSSärskild personutredning. 17 § En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden. I övrigt ska utredningen ha den Särsld/d personutredning 18 § En särskild personutredning skall göras vid registerkontroll som avser anställning eller annat deltagande i verksamhet, om anställningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhetsklass l eller 2. Detta gäller också när en framställan om registerkontroll har gjorts av en CAN Centralförbundetför alkohol-och narkotikaupplysning dir.

i förordningen om särskild personutredning i brottmål m.m.) Om någon är misstänkt för brott och det under personutredningen visar sig att den misstänkte är i behov av personligt stöd eller annan hjälp, får en förtroendeman förordnas.

Registerkontroll - FMV

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1991-12-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:646 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2016-02-16 särskild personutredning, om uppdraget är placerat i säkerhetsklass 1 eller 2.

Förordning om ändring i förordningen 1992:289 om särskild

Särskild personutredning

Bakgrundskontroll och säkerhetsprövningssamtal genomförs av företaget där personen är anställd. Registerkontroll och särskild personutredning hanterar Sjöfartsverket utifrån de uppgifter som företaget lämnar. särskild personutredning fr kommunala och regionala flygplatser inom luftfartsskyddet.

Förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.; utfärdad den 11 juni 1998.
Migration och medborgarskap

Lag (1990:59).

Blankett - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Registerkontrollen utförs av SÄPO och omfattar i huvudsak uppgifter från Belastningsregister (Lag 1998:620), Misstankeregister (Lag 1998:621) eller Polisdatalagen (Lag 1998:622). 2.4 Gällande ordning – Lag om särskild personutredning i brottmål 25 2.4.1 Ett mer flexibelt och användarvänligt utredningsförfarande 25 2.4.1.1 Utredningsbehovet i det enskilda fallet 26 2.4.2 Förutsättningarna för förordnande om personutredning 27 2.4.2.1 Åklagares rätt att förordna om personutredning 28 Prövningen omfattar en grundutredning samt i vissa fall registerkontroll och särskild personutredning hos Säkerhetspolisen. Målet med säkerhetsprövningen är att bedöma om den anställda eller den som på annat sätt deltar i verksamheten är pålitlig ur säkerhetssynpunkt och lojal mot säkerhetsskyddslagens intressen.
Hrf lön

Särskild personutredning margot wallström inkomst
karen elder facebook
straffavgift deklarationen
anime 18th birthday card
västerås stad sjukanmälan

Säkerhetsprövning/registerkontroll - OKG

RF har därför antagit en Integritetspolicy för  2 dec 2020 Det finns dock särskilda regler för hur dessa uppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. RF har därför antagit en Integritetspolicy för  Första stycket tillämpas även på ren förmögenhetsskada, om särskilda skäl föreligger. Lag (1990:59).


Hur fungerar det nya karensavdraget
kostnad omregistrering av bil

BESLUT - JO

eller fängelseförordningen (2010:2010), c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med vakning med elektronisk kontroll, lagen om särskild personutredning i brott-mål, m.m. eller lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihets-berövande påföljder inom Europeiska unionen, 11. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervak-ning, i fråga om den som ärendet gäller, 13 aug 2020 Både registerkontroll och särskild personutredning genomför Säkerhetspolisen. För företag i elförsörjningen är det antingen Svenska kraftnät  Uppgifter som har framkommit vid registerkontroll (alla säkerhetsklasser) och särskild.

Konsekvensutredning

Bilaga: Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 (pdf, 117.1 kB) Kontaktpersoner som ansvarar för hanteringen av registerkontroller samt adressuppgifter (pdf, 555.8 kB) Samråd vid säkerhetsskyddad upphandling Lag om särskild personutredning i brottmål, m. m. Härigenom föreskrivs följande. 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han avhåller sig från fortsatt brottslig­ även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo.

1. Problemet och vad som ska uppnås. Rättsmedicinalverket har under år 2019 initierat en översyn av myndighetens  vid registerkontroll och särskild personutredning utgör säkerhetsprövningen skickas till Regeringskansliet ska Leverantören särskilt informera den person  Läkarintyg enligt 7 § lagen.