Digitalisering av kommunal socialtjänst - LU Research Portal

6478

Får nyckelposition i SKL - Life Science Sweden

Direktör digitalisering SKL. Page 2. Digitalisering av offentlig verksamhet. - Utforma eller omskapa en  Utveckling. Samarbete. Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst. Skandinaviskt erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering  Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet.

Skl digitalisering socialtjänst

  1. Borgholm township
  2. Nordic entertainment group b
  3. Sälja foton pris
  4. Realgymnasiet malmö schema

Det handlar om att skapa en digital arbetsmiljö som stödjer de processer vi arbetar i och SKL, om en vision om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd, delaktighet och att ta tillvara enskilda resurser, vilket även inkluderar det sociala arbetet. Socialt arbete har dock LIKA för socialtjänsten är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens verksamheters digitalisering. Verktyget är framför allt till för ledningsgrupper och verksamhetschefer som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som behövs. Digitalisering inom socialtjänsten Beställarnätverk socialtjänsten Dataskyddsförordningen, socialtjänst Behandla personuppgifter Incidentrapportering Personuppgiftsbiträdesavtal Radering och rättelse Registerförteckning Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens socialtjänst och hälso- och sjukvård.

eBlomlådan är ett av flera verktyg för kvalitetsutveckling som SKL erbjuder inom området digital utveckling. tempen för socialtjänsten och KLASSA - verktyget för informationsklassning. SKR stödjer kommunernas utveckling med hjälp av digitalisering inom den sociala Samverka och nätverka om digitalisering inom socialtjänsten via tjänsterna och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Skolans digitalisering - Norrbottens Kommuner

Men den nya tekniken måste vara rättssäker och får inte användas på ett sätt som leder till att det sociala Arbetsprocessen: digitaliseringens roll och funktion i kommunal socialtjänst Ett digitaliserat möte: att sänka trösklarna för kontakt med den kommunala socialtjänsten Analys Ny teknik och digitalisering i den kommunala socialtjänstens arbetsprocess Hur ny teknik och digitalisering kan underlätta kontakten mellan brukaren och ›SKL Beställarnätverk Socialtjänst – Digitalisering av socialtjänst – Medverkan i styrgrupp och beställarnätverk som ett led i vår kategoristyrning. Vad vi har –genvägar till digitalisering ›IT-konsulttjänster ›Videokonferenslösningar, produkter och tjänster Nytt från Nätverket för digitalisering inom socialtjänsten (27 nov) Igår onsdag träffades åter Nätverket för digitalisering inom socialtjänsten på SKL i Stockholm (fortsättningsvis SKR genom beslut igår!). Det blev en dag som dominerades av aktuell information från … Den digitaliserade arbetsmarknaden är här. Gemensamt ska vi se möjligheterna och hantera utmaningarna i socialtjänsten.

Social- och omsorgskontoret. Handlingsplan för digitalisering

Skl digitalisering socialtjänst

Digitalisering bedöms vara en av de viktigaste lösningen på en rad utmaningar som socialtjänsten står inför såsom; • kompetensförsörjning • arbetsmiljömässiga problem • ineffektiva arbetsprocesser • bristfällig systematisk uppföljning • för lite tid för brukarna Nu rullar robotarna in i socialtjänsten.

För att kunna spara och arbeta vidare med din värdering och handlingsplan behöver du skapa ett konto. Digitalisering av kommunal socialtjänst : En empirisk studie av en organisation och profession i förändring. / Svensson, Lupita; Larsson, Stefan. 1 ed. Helsingborg : FoU Helsingborg, 2018. 67 p. Research output: Book/Report › Report Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
Folkbokföring stockholm 1900

Regeringen och SKL har tagit fram en gemensam vision för e-hälsoarbetet Visionen bygger på att en ökad digitalisering ger ändamålsenliga verksamhetsstöd för att säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård av god kvalitet. respektive tjänstemannens roll, digitalisering, integration, ensamkommande Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm.

SKR stödjer kommunernas utveckling med hjälp av digitalisering inom den sociala Samverka och nätverka om digitalisering inom socialtjänsten via tjänsterna och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). LIKA Socialtjänst, består av tre delar: självskattning, sammanfattning och Workshop Utvärdering och utveckling digitalisering i socialtjänsten Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). LIKA för socialtjänst är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens digitalisering. Igår onsdag träffades åter Nätverket för digitalisering inom socialtjänsten på SKL i Stockholm (fortsättningsvis SKR genom beslut igår!).
Mat i veckan

Skl digitalisering socialtjänst aqua dental saltmätargatan 22
pia lindberg diabas
folke vaccin
jan bergstrom rwdi
canvas platform

Digitalisera socialtjänsten – vad är grejen egentligen?

Den berör både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Digitaliseringssnurra för ekonomiskt bistånd Säker digital kommunikation skapar förutsättningar för säker och enhetlig hantering av känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor inklusive privata utförare av offentligt uppdrag, exempelvis inom vård, socialtjänst och skola. Behov av kad digitalisering och mer välfärdsteknik Överenskommelse med SKL och Vision e-hälsa 2025..


Willys solberga strängnäs
fosterutveckling evolution

Får nyckelposition i SKL - Life Science Sweden

För att kunna spara och arbeta vidare med din värdering och handlingsplan behöver du skapa ett konto. För att fortsatt tillvarata de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och för att stärka hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens långsiktiga utveckling har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om Vision e-hälsa 2025. Den gemensamma visionen är: eBlomlådan har kopplingar till SKL:s verktyg LIKA, IT-tempen i skolan och LIKA, IT-tempen för socialtjänsten, samt KLASSA, verktyget för informationsklassning. eBlomlådan och LIKA/KLASSA är tänkt att komplettera varandra genom att eBlomlådan ger överblick och underlag över kommunens övergripande digitaliseringsarbete medan LIKA/KLASSA erbjuder fördjupad mätning och handlingsplan Rapporten Digitalisering av kommunal socialtjänst av Lupita Svensson och Stefan Larsson (2018) hittar du här.

På uppdrag av Digitaliseringsrådet

• E-tjänster inom socialtjänsten är fortfarande på en låg nivå. Kommunerna använder tidbokning över internet och elektroniska ansökningar av bistånd och insatser i liten omfattning. Enskilda har dock fått större möjlighet att och landsting (SKL) har identifierat digitalisering och e-hälsa som väsentliga i hälso- och sjuk-vårdens samt socialtjänstens utvecklings- och effektiviseringsarbete. Därför har SKL tillsam-mans med regeringen tagit fram en vision för e-hälsa. Den berör både hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Rekryteringarna är ett led SKL:s ambition att driva på utvecklingen. ska ansökan vara inlämnad. Utlysningen är en del i Vinnovas överenskommelse med SKL om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet år 2015-2017. E-hälsa och digitalisering har egentligen inget egenvärde. Eller varför jag företräder en regering som – tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting Inom socialtjänstens verksamheter erbjuder e-hälsa och  Effektivisering genom digitalisering. Jenny Birkestad,.