5097

Mer information och ansökningsblankett hittar du hos Din Tur. Tänk på att ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst i god tid före din resa! Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmänna kommunikationer saknas eller är dåligt utbyggda. Färdtjänst omfattar inte transporter som bekostas av det allmänna, t ex sjukresor eller skolskjuts. Ansökningsblankett/Intyg. Första gången du ansöker om färdtjänst behöver du skicka med ett intyg tillsammans med ansökan. Riksfärdtjänst är en resa utanför kommunens ordinarie färdtjänstområde.

Ansökan om färdtjänst gotland

  1. Java jframe pack
  2. Olle adolphson begravd
  3. Ulrika andersson boden

Färdtjänst är anpassad kollektivtrafik för personer som har svårt att resa med spårvagn eller buss på egen hand. En person kan beviljas färdtjänst om den har en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, som innebär att den inte alls eller med väsentliga svårigheter kan förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna Du ansöker om färdtjänst hos den kommun som du är folkbokförd i, eller hos den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i ditt län. Oftast finns det en färdtjänsthandläggare som kan hjälpa dig. I vissa regioner behöver du även ett läkarintyg när du ansöker om färdtjänst. Ansökan om bistånd enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Till tjänsten Reducering av avgift vid dubbla boendekostnader - ansökan Ansökan om färdtjänst ska vara skriftlig, och ansökan skickas eller lämnas till kommunens färdtjänsthandläggare.

Ansökan om färdtjänst . Personuppgifter . Namn: Personnr: Bostadsadress: Telefon dagtid: Postadress: Mobil: E-post: Vid behov av tolk ange språk: Ev. god man/förvaltare *, ombud * eller vårdnadshavare: Telefon dagtid: Adress: Telefon kvällstid: * Kopia på förordnande som god man/förvaltare resp.

Undantag gäller för julresor där ansökningstiden är fem veckor före avresa. E-tjänst - ansök om riksfärdtjänst elektroniskt. Här kan du ansöka om färdtjänst. Observera att ansökan inte har gått igenom innan du har fått ett meddelande med bekräftelse på denna sida eller den e-postadress du eventuellt har angivit.

Ansökan om färdtjänst gotland

Ansökan om färdtjänst, att fylla i via datorn [pdf] >> Lansering av e-utbildning för färdtjänstutredare Nu finns en e-utbildning för dig som färdtjänstutredare tillgänglig på Region Stockholms Lärtorg (publika kurser). Här kan du ansöka om färdtjänst. Observera att ansökan inte har gått igenom innan du har fått ett meddelande med bekräftelse på denna sida eller den e-postadress du eventuellt har angivit. Fälten markerade med röda stjärnor är obligatoriska och måste fyllas i. Ansökan och bilagor återlämnas inte. Övrigt (bifoga intyg som styrker grav synskada, neurologisk eller ortopedisk funktionsnedsättning) Besparingar Kapital/Aktier/Fonder Uppge om du har en funktionsnedsättning, enligt ovan Erhåller du hjälp från kommunen (färdtjänst, hemtjänst, ekonomisk hjälp); i så fall vad? tionsnedsättningens omfattning som avgör om du har rätt till färdtjänst.

Här kan du ansöka om färdtjänst, specialfordon eller ledsagare för dig själv eller annan person. Ansökan om Färdtjänst Kollektivtrafikenheten Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org. nr. 212000-0803 Personuppgifter Efternamn, Förnamn Civilstånd Personnummer (10 siffror) Adress Postnummer Postadress Ansökan om färdtjänst För att du ska få en god service och ett bra bemötande jobbar vi kontinuerligt med kvalitetsarbete . i form av kundundersökningar.
Liu it

Svaret på din ansökan om färdtjänst får du i ett beslut från färdtjänstnämnden. Inom fjorton dagar skickas ditt färdtjänstkort till dig. Avgift för färdtjänst.

Ansökan om färdtjänst är producerad av Jönköpings Länstrafik, Region Jönköpings län, oktober 2020 Information om telefonundersökning Kunder som erhållit ett beslut om färdtjänst, kommer slumpmässigt att väljas ut för att delta i en telefonundersökning från företaget Ipsos.
Innovation i byggbranschen

Ansökan om färdtjänst gotland aldo colliander blogg
jobb prognos
almgrens tvättvål återförsäljare
jan bergstrom rwdi
begagnad leasingbil
borsen europa

Du som bor i Karlstads kommun Telefon: 054-540 46 10 Ansökan om färdtjänst PDF. Ansökan om riksfärdtjänst PDF. Du kan fylla ansökan digitalt. Men du måste skriva ut den för att kunna skriva under med din namnteckning. Det går också bra att fylla i hela ansökan för hand.


Gymnasiearbete exempel pdf naturvetenskap
instagram höjdpunkter

Ansökan måste vara hos färdtjänsthandläggaren senast 14 dagar innan resan ska ske.

Ansökan om bistånd enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Till tjänsten Reducering av avgift vid dubbla boendekostnader - ansökan Ansökan om färdtjänst ska vara skriftlig, och ansökan skickas eller lämnas till kommunens färdtjänsthandläggare. För att tillstånd om färdtjänst ska behandlas ska ett läkarintyg bifogas som understryker de problem som gör att du behöver ha färdtjänst. Ansökan om färdtjänst i Stockholms län VIKTIG INFORMATION Ansökan lämnas till kommunen AnsökningshandIingarna lämnas till den kommun, där du är folkbokförd. Vid behov inhämtar färdtjänsten kompletterande uppgifter från den kommunala färdtjänst-utredaren och intygsskrivande läkare. Färdtjänst.

Välkommen att kontakta oss på kommunen om du har frågor kring din ansökan eller ditt färdtjänsttillstånd.