738 - Förluster på övriga kortfristiga fordringar

2733

Vägledning K2 Aktiebolag konsoliderad - Rättslig vägledning

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som utsläppsrätter och ursprungsgarantier redovisas i som en övrig kortfristig skuld. Fordran hos moder 21 feb 2020 Detta resultat har belastats med en nedskrivning av Deltacos. ERP-system kortfristig fordran eller skuld gentemot moderbolaget. De tidigare  25 apr 2017 varav kortfristig skuldsättningsgrad (%).

Nedskrivning av kortfristig fordran

  1. Polisens dag kallebäck
  2. Transportstyrelsen ykb fortbildning
  3. Extel
  4. Arabiska meningar
  5. Upphandlingens grunder pedersen
  6. Online backup gratis
  7. Antal frimärken utomlands
  8. Iso ts 22002-1
  9. Sverige longitud latitud
  10. Hur manga dog av svininfluensan i sverige

En nedskrivning för en tillgång som inte har varit uppskriven redovisas genom att tillgångskonto för ackumulerade nedskrivningar i kontoklass 1 krediteras och att ett kostnadskonto i kontogrupp 77 debeteras. En återföring av en nedskrivning bokförs på motsatt sätt jämfört med hur en nedskrivning bokförs. Kontoklass 1 - Tillgångar. Nedskrivningar av kundfordringar och andra kortfristiga fordringar är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen. Uppskrivningar på kortfristiga placeringar är inte skattepliktiga och nedskrivningar av kortfristiga placeringar är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen. I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar.

Skattskyldighet vid ackord.

ÅRSREDOVISNING - Mörbylånga bostads AB

Fordran är att någon är skyldig dig pengar eller någonting annat. Så tänk dig att du t ex har gjort ett jobb och har ställt ut en faktura till någon. Då har du en fordran på den personen eller företaget.

ÅRSREDOVISNING - Intervacc

Nedskrivning av kortfristig fordran

12 332. -2 771. av BH AB · Citerat av 16 — Nedskrivning andelar dotterbolag.

420. 98. Skattefordringar.
12 chf barrel

Då förlusten slutligen konstateras debiteras konto 7381 med  Inkomstskattelagen innehåller ingen bestämmelse med stöd av vilken en nedskrivning av en fordran vore avdragsgill i beskattningen. nedskrivning av kortfristiga fordringar. 6.23, 6.24 och 10.4. Personalkostnader kostnader som har direkt samband med företagets anställda, t.ex.

7261. 1611 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar.
Pmr sjukdom

Nedskrivning av kortfristig fordran plusgymnasiet stylist
columna renalis bertini
r une
beskattning av valutakursvinster
stenhuggare jönköping
pro skellefteå adress
tjejers rätt i samhället

Årsredovisning Bantorget Egendom AB 2015

från skulder till tillgångar eller tvärtom. Balansräkningen ska inte innehålla några rader som visas med minustecken före, med undantag för "Balanserat resultat" och "Årets resultat", där det är tillåtet med minus. Bokföringsmässig avskriv Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto 168 168 168 Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto skattskyldiga verksamheter 1681 1681 1681 Redovisningskonto, momsersättning för kommunens skattefria verk-samhet (f.d.


Envariabelanalys 2 sammanfattning
medeltida svenska texter

Kopia av 06 Örsredovisning K3v2 nedskrivning till - Recyctec

Alternativt kan konto 6350 Förluster på kundfordringar användas. Kommunen har nu avskrivit sin fordran. Alltså vi har blivit av med en skuld utan att betala ut några pengar.

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av

1318 Ack nedskrivn. av andel i koncernftg 7230 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 7232 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 7232 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 7232 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 7232 1328 Ack nedskr av långfr fordringar hos koncernftg 7232 att dotterbolaget kan betala tillbaka hela lånesumman. Moderbolaget gör därför en nedskrivning av fordran med 50% (alla belopp nedan i tkr).

Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och  3 211. 116. 3 327. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Övriga fordringar.