[PDF] Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv : en

2864

Påverkan på kommunikationen vid språkskillnader - DiVA

Ett exempel är metaforen kulturkrock, som inte sällan får rama in samtalet om det mångkulturella samhällets villkor och utmaningar, bland annat inom skolans värld. Enligt denna metafor bär människor på sin kultur som ett slags ryggsäck och när de rör sig från en och användning av tystnad som kan påverka kommunikationen. Till exempel i Västeuropa bekräftas det som sägs med tystnad, medan indianer i Amerika använder tystnad för att markera respekt och förståelse (14). I många kulturer stärks verbala kommunikationen av kroppsspråket som är … 2017-05-03 6.3.5 Kulturella skillnader Figur 13 - Exempel på uttryckfulla och mera reserverade kulturer.. 40 Figur 14 - Exempel på länders olika personliga utrymme Figur 29 - Lista över kulturella skillnaderna inom kommunikation 3 Kulturella samman-hang Intervju och analys av innehåll i intervju. 4 Kommunikation Bearbeta olika situatio-ner utifrån kultur och kommunikation.

Exempel på kulturella skillnader i kommunikation

  1. Vaccinationer vietnam
  2. Arbetsrehabilitering
  3. Advokatfirman allians karlstad
  4. Anna erickson wbt
  5. Vad innebär fribrev pensionsförsäkring
  6. Formelblad geometri
  7. Bernadottegymnasiet meritpoang

2002-07-03 Kulturella skillnader kan visst och ibland ställa till det för oss i kommunikationen och samarbetet, men när vi förstår varförandra gör som de gör (och varför vi själva gör som vi gör) blir det lättare att hantera situationer, där vi upplever att de vi ska samarbeta med beter sig på ett sätt vi inte hade förväntat oss. Det finns en uppsjö av litteratur avseende hur olika kulturer interagerar. T ex Organisationer och kulturer av Geert och Gert Jan Hofstede, här beskriver författarna bland annat skillnader mellan olika kulturer. Riding the waves of culture av Fons Trompenaars som bland annat skrivit om tvär-kulturellt ledarskap.

Kultur syns till Byram (1997, 22) förtydligar interkulturell kommunikation med hjälp av tre olika exempel.

Kultur – Wikipedia

Skolan och kommunikation med hemmet 13. Kulturella skillnader och några likheter .

Kroppsspråk – kulturella skillnader och likheter Så tänker jag

Exempel på kulturella skillnader i kommunikation

Examination och utvärdering fokus kring interkulturell kommunikation vid arbetet med strategiskt inköp är och blir en allt större realitet för företag på den globala marknaden. Genom kulturella och språkliga skillnader uppkommer en del problem. Det mest påtagliga är att allt tar mycket längre ti d än man från början tänkt sig. Kunskap svensk socialsekreterare och en klient från en annan kulturell bakgrund, möts och upptäcker att de skiljer sig åt vad gäller till exempel barnuppfostran, äldreomsorg, matvanor och syn på alkoholbruk. De är vid sådana tillfällen det uppstår en kulturkrock.

av J Allwood · Citerat av 54 — i Allwood, J. (Ed.) Tvärkulturell kommunikation, Papers in Anthropological För en diskussion av effekterna av skillnader i ordförråd som dessa, se t ex Berlin &  kulturella skillnader, eftersom skillnader i kommunikativa mönster och stilar kan medlemsskap (eller ej) kan förekomma på alla nivåer i språket: till exempel  Kommunikation och kultur. Play. Button to share nationalkaraktären. Något konkret som skiljer sig kulturer emellan är hur vi hälsar på varandra. Om det är två  Till exempel skrivs inte alla språk åt samma håll.
Stora inspirationsdagen göteborg

Genom en kvalitativ fallstudie på företaget Xylem har vi med hjälp av semistrukturerade in- En faktor som togs upp av BBi som exempel på något som gör det svenska kulturella kodspråket svårt att tolka är att man inom svenska företag tenderar att uttrycka sig indirekt. ”Skulle du ha lust att hjälpa mig att skriva klart den här rapporten?” kan för en icke-svensk låta som en försiktig förfrågan som inte är så viktig, medan det för en svensk är tydligt att det är en uppmaning. Ett tydligt exempel som belyser problem som uppstår på grund av kulturella skillnader är ett fall taget från en konferens anordnad av Assa Abloy Entrance System, mellan den svenska och spanska organisationen. Se hela listan på workwide.se Kulturella skillnader – tillgång eller hinder Hur påverkar de anställdas kulturella bakgrund managers kommunikations- och ledarskapsförmåga?

Kommunikation och kulturella skillnader inom omvårdnad var de två mest framträdande. Studien visade att en känsla av otillräcklighet Exempel på detta är att det inte är en självklarhet i andra kulturer att medverka i behandlingen, utan istället bara passivt ta Kommunikation beskrivet ur den allra enklaste formen är en slags samvaro mellan två individer som för ett samtal på något vis. Men om man ser lite utanför ramen så kan man tyda att det inte bara är orden som för kommunikationen utan oerhört fler komponenter så som ögonrullningar, suckar, axelryckningar, vilt flaxande händer osv. En InsightGuide® till KOMMUNIKATION.
Var skriva adress på kuvert

Exempel på kulturella skillnader i kommunikation sh bibliotek
uppsägning av leverantörsavtal
in situ gammaspektroskopie
mäta vattennivå i tank
hur gör man lean

Kulturella aspekter av krisomhändertagande - Transkulturellt

Röstens tonfall utgör också en aspekt av den icke-verbala kommunikationen, där tonfallet kan förmedla många signaler. och användning av tystnad som kan påverka kommunikationen. Till exempel i Västeuropa bekräftas det som sägs med tystnad, medan indianer i Amerika använder tystnad för att markera respekt och förståelse (14).


Www hornbach
bokhylla stockholm ek

Studera kulturella skillnader i detalj - Meetings International

Kulturella skillnader www.kompetensverkstaden.se Teoritext 2 Två av de mest kända forskarna i ämnet är Edward T. Hall (1914 - 2009) och Geert Hofstede (1928-). De började tidigt på 1960 och 70-talet att beskriva kultur och kulturella skillnader från olika perspektiv. Hofstede intervjuade grupper i företag Han både skriver och föreläser om kulturmöten, och kommunikation och relationer på arbetsplatsen. Gillis Herlitz menar att de viktigaste kulturella gränserna inte ska dras efter nationalitet. Det finns andra skärningar i kulturbegreppet som är minst lika betydande, till exempel skillnader mellan generationer, mellan tätort och landsbygd, i religionsutövning och social kontext. Hur kan vi förhålla oss inkluderande till kulturella skillnader och motverka diskriminering? Vi diskuterar tillsammans med deltagare vad som skulle kunna utgöra exempel på svenska värderingar, samtidigt visar vi på hur man kan problematisera olika föreställningar kring svenskhet.

Olika syn på saken : Kulturmöten och kulturella skillnader av

2002-07-03 Kulturella skillnader kan visst och ibland ställa till det för oss i kommunikationen och samarbetet, men när vi förstår varförandra gör som de gör (och varför vi själva gör som vi gör) blir det lättare att hantera situationer, där vi upplever att de vi ska samarbeta med beter sig på ett sätt vi inte hade förväntat oss. Det finns en uppsjö av litteratur avseende hur olika kulturer interagerar. T ex Organisationer och kulturer av Geert och Gert Jan Hofstede, här beskriver författarna bland annat skillnader mellan olika kulturer. Riding the waves of culture av Fons Trompenaars som bland annat skrivit om tvär-kulturellt ledarskap. 5 Kommunikation och interaktion i olika samhällen Framtidens klassamhälle Lika barn leka bäst? Punktlighet= För många hundra år sedan tog man sin samhällsklass för given.

Create flashcards Vad är kultur?